Giảm giá!

Trống mực HP, Canon ….

50.000 

  Email : mayinvanphonghn@gmail.com

  Hotline : 0985909933

Quà Tặng:

Trường hợp 1: Khách hàng đã có trống in.

Giá dịch vụ là: 50.000 VNĐ/ lần

Trường hợp 2: Khách hàng chưa có trống in.

Giá dịch vụ là: 120.000 VNĐ/ lần ( đã bao gồm trống và chi phí thay linh kiện)

Mô tả

Trường hợp 1: Khách hàng đã có trống in.

Giá dịch vụ là: 50.000 VNĐ/ lần

Trường hợp 2: Khách hàng chưa có trống in.

Giá dịch vụ là: 120.000 VNĐ/ lần ( đã bao gồm trống và chi phí thay linh kiện)

Trường hợp 1: Khách hàng đã có trống in.

Giá dịch vụ là: 50.000 VNĐ/ lần

Trường hợp 2: Khách hàng chưa có trống in.

Giá dịch vụ là: 120.000 VNĐ/ lần ( đã bao gồm trống và chi phí thay linh kiện)

Trường hợp 1: Khách hàng đã có trống in.

Giá dịch vụ là: 50.000 VNĐ/ lần

Trường hợp 2: Khách hàng chưa có trống in.

Giá dịch vụ là: 120.000 VNĐ/ lần ( đã bao gồm trống và chi phí thay linh kiện)