Decal phản quang DIDAIX

Mô tả

Decal phản quang giao thông DIDAIX bao gồm nhiều loại với màu sắc và chất liệu phù hợp. Decal phản quang hơn hẳn các loại chất liệu khác là có sẵ lớp dính 1 mặt và có đế bảo vệ keo, người dùng chỉ cần bóc lớp đế ra là có thể dán vào vật dụng theo ý muốn của mình.

Tiêu đề
Kích thước
Màu sắc
 •  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY  VĂN PHÒNG HẢI YẾN
  • https://mayinvanphong.com.vn/
  • E-mail: mayinvanphonghn@gmail.com
  • Điện Thoại: 0918.95.62.68 –  0985.90.99.33 –  0334.55.33.55
  • Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.

Decal phản quang giao thông DIDAIX bao gồm nhiều loại với màu sắc và chất liệu phù hợp. Decal phản quang hơn hẳn các loại chất liệu khác là có sẵ lớp dính 1 mặt và có đế bảo vệ keo, người dùng chỉ cần bóc lớp đế ra là có thể dán vào vật dụng theo ý muốn của mình.

Decal phản quang DIDAIX / Khổ 60 cm x Dài 1m / Đỏ – 0 VND
Decal phản quang DIDAIX / Khổ 60 cm x Dài 1m / Trắng – 0 VND
Decal phản quang DIDAIX / Khổ 60 cm x Dài 1m / Vàng – 0 VND
Decal phản quang DIDAIX / Khổ 60 cm x Dài 1m / Xanh tím – 0 VND
Decal phản quang DIDAIX / Khổ 1.2m x Dài 1m / Đỏ – 0 VND
Decal phản quang DIDAIX / Khổ 1.2m x Dài 1m / Trắng – 0 VND
Decal phản quang DIDAIX / Khổ 1.2m x Dài 1m / Vàng – 0 VND
Decal phản quang DIDAIX / Khổ 1.2m x Dài 1m / Xanh tím – 0 VND

Tiêu đề
Kích thước
Màu sắc
 •  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY  VĂN PHÒNG HẢI YẾN
  • https://mayinvanphong.com.vn/
  • E-mail: mayinvanphonghn@gmail.com
  • Điện Thoại: 0918.95.62.68 –  0985.90.99.33 –  0334.55.33.55
  • Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.

Decal phản quang giao thông DIDAIX bao gồm nhiều loại với màu sắc và chất liệu phù hợp. Decal phản quang hơn hẳn các loại chất liệu khác là có sẵ lớp dính 1 mặt và có đế bảo vệ keo, người dùng chỉ cần bóc lớp đế ra là có thể dán vào vật dụng theo ý muốn của mình.

Decal phản quang DIDAIX / Khổ 60 cm x Dài 1m / Đỏ – 0 VND
Decal phản quang DIDAIX / Khổ 60 cm x Dài 1m / Trắng – 0 VND
Decal phản quang DIDAIX / Khổ 60 cm x Dài 1m / Vàng – 0 VND
Decal phản quang DIDAIX / Khổ 60 cm x Dài 1m / Xanh tím – 0 VND
Decal phản quang DIDAIX / Khổ 1.2m x Dài 1m / Đỏ – 0 VND
Decal phản quang DIDAIX / Khổ 1.2m x Dài 1m / Trắng – 0 VND
Decal phản quang DIDAIX / Khổ 1.2m x Dài 1m / Vàng – 0 VND
Decal phản quang DIDAIX / Khổ 1.2m x Dài 1m / Xanh tím – 0 VND

Tiêu đề
Kích thước
Màu sắc
 •  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY  VĂN PHÒNG HẢI YẾN
  • https://mayinvanphong.com.vn/
  • E-mail: mayinvanphonghn@gmail.com
  • Điện Thoại: 0918.95.62.68 –  0985.90.99.33 –  0334.55.33.55
  • Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.
 •  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY  VĂN PHÒNG HẢI YẾN
  • https://mayinvanphong.com.vn/
  • E-mail: mayinvanphonghn@gmail.com
  • Điện Thoại: 0918.95.62.68 –  0985.90.99.33 –  0334.55.33.55
  • Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.