Decal dán xe 9472

Mô tả

1. Mã sản phẩm: 9472

2. Kích thước: 1.52M x 17.5M 

3. Nguồn gốc: TQ

4. Công dụng:Trang trí Sản Phẩm Như Xe Ôtô , Nội Thất Oto – Moto – Điện Thoại , Laptop ..v.v

𝑳𝒖̛𝒖 𝒚́: 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒕𝒉𝒊̣ 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒄𝒐́ 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝑶𝒄𝒕𝒌𝒊 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒉𝒂̃𝒏𝒈, 𝒌𝒉𝒊 𝒄𝒐́ 𝒏𝒉𝒖 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒒𝒖𝒚́ 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒏𝒆̂𝒏 𝒕𝒊̀𝒎 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒄𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒖𝒚 𝒕𝒊́𝒏 đ𝒂̣̆𝒕 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 đ𝒆̂̉ 𝒚𝒆̂𝒏 𝒕𝒂̂𝒎 𝒗𝒆̂̀ 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈. 𝑯𝒂̀𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒉𝒂̃𝒏𝒈 𝒄𝒐́ 𝒃𝒂𝒐 𝒃𝒊̀ đ𝒐́𝒏𝒈 𝒈𝒐́𝒊 𝒗𝒂̀ 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 đ𝒆̂̀𝒖 𝒄𝒐́ 𝒄𝒉𝒖̛̃ 𝑶𝒄𝒕𝒌𝒊. 𝑲𝒊́𝒄𝒉 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛́𝒄 đ𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒖𝒂̂̉𝒏 50𝒎.

 •  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY  VĂN PHÒNG HẢI YẾN
  • https://mayinvanphong.com.vn/
  • E-mail: mayinvanphonghn@gmail.com
  • Điện Thoại: 0918.95.62.68 –  0985.90.99.33 –  0334.55.33.55
  • Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.

1. Mã sản phẩm: 9472

2. Kích thước: 1.52M x 17.5M 

3. Nguồn gốc: TQ

4. Công dụng:Trang trí Sản Phẩm Như Xe Ôtô , Nội Thất Oto – Moto – Điện Thoại , Laptop ..v.v

𝑳𝒖̛𝒖 𝒚́: 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒕𝒉𝒊̣ 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒄𝒐́ 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝑶𝒄𝒕𝒌𝒊 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒉𝒂̃𝒏𝒈, 𝒌𝒉𝒊 𝒄𝒐́ 𝒏𝒉𝒖 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒒𝒖𝒚́ 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒏𝒆̂𝒏 𝒕𝒊̀𝒎 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒄𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒖𝒚 𝒕𝒊́𝒏 đ𝒂̣̆𝒕 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 đ𝒆̂̉ 𝒚𝒆̂𝒏 𝒕𝒂̂𝒎 𝒗𝒆̂̀ 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈. 𝑯𝒂̀𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒉𝒂̃𝒏𝒈 𝒄𝒐́ 𝒃𝒂𝒐 𝒃𝒊̀ đ𝒐́𝒏𝒈 𝒈𝒐́𝒊 𝒗𝒂̀ 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 đ𝒆̂̀𝒖 𝒄𝒐́ 𝒄𝒉𝒖̛̃ 𝑶𝒄𝒕𝒌𝒊. 𝑲𝒊́𝒄𝒉 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛́𝒄 đ𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒖𝒂̂̉𝒏 50𝒎.

 •  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY  VĂN PHÒNG HẢI YẾN
  • https://mayinvanphong.com.vn/
  • E-mail: mayinvanphonghn@gmail.com
  • Điện Thoại: 0918.95.62.68 –  0985.90.99.33 –  0334.55.33.55
  • Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.

1. Mã sản phẩm: 9472

2. Kích thước: 1.52M x 17.5M 

3. Nguồn gốc: TQ

4. Công dụng:Trang trí Sản Phẩm Như Xe Ôtô , Nội Thất Oto – Moto – Điện Thoại , Laptop ..v.v

𝑳𝒖̛𝒖 𝒚́: 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒏 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒕𝒉𝒊̣ 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒄𝒐́ 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝑶𝒄𝒕𝒌𝒊 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒉𝒂̃𝒏𝒈, 𝒌𝒉𝒊 𝒄𝒐́ 𝒏𝒉𝒖 𝒄𝒂̂̀𝒖 𝒒𝒖𝒚́ 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒏𝒆̂𝒏 𝒕𝒊̀𝒎 𝒏𝒉𝒂̀ 𝒄𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒖𝒚 𝒕𝒊́𝒏 đ𝒂̣̆𝒕 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 đ𝒆̂̉ 𝒚𝒆̂𝒏 𝒕𝒂̂𝒎 𝒗𝒆̂̀ 𝒄𝒉𝒂̂́𝒕 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒏𝒈. 𝑯𝒂̀𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒉𝒂̃𝒏𝒈 𝒄𝒐́ 𝒃𝒂𝒐 𝒃𝒊̀ đ𝒐́𝒏𝒈 𝒈𝒐́𝒊 𝒗𝒂̀ 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 đ𝒆̂̀𝒖 𝒄𝒐́ 𝒄𝒉𝒖̛̃ 𝑶𝒄𝒕𝒌𝒊. 𝑲𝒊́𝒄𝒉 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛́𝒄 đ𝒖́𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒖𝒂̂̉𝒏 50𝒎.

 •  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY  VĂN PHÒNG HẢI YẾN
  • https://mayinvanphong.com.vn/
  • E-mail: mayinvanphonghn@gmail.com
  • Điện Thoại: 0918.95.62.68 –  0985.90.99.33 –  0334.55.33.55
  • Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.
 •  CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ MÁY  VĂN PHÒNG HẢI YẾN
  • https://mayinvanphong.com.vn/
  • E-mail: mayinvanphonghn@gmail.com
  • Điện Thoại: 0918.95.62.68 –  0985.90.99.33 –  0334.55.33.55
  • Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.