Giảm giá!

Máy khoan 2 lỗ TATA P2

650.000 

  Email : mayinvanphonghn@gmail.com

  Hotline : 0985909933

Quà Tặng:

Máy khoan 2 lỗ TATA P2 :

–       Khoan lỗ chứng từ dày 150 tờ/lần

–       Có thể điều chỉnh khoảng cách lỗ

–       Dùng kẹp nhựa hoặc dây buộc

–       Xuất xứ: Đài Loan

Mô tả

Máy khoan 2 lỗ TATA P2 :

–       Khoan lỗ chứng từ dày 150 tờ/lần

–       Có thể điều chỉnh khoảng cách lỗ

–       Dùng kẹp nhựa hoặc dây buộc

–       Xuất xứ: Đài Loan

Máy khoan 2 lỗ TATA P2 :

–       Khoan lỗ chứng từ dày 150 tờ/lần

–       Có thể điều chỉnh khoảng cách lỗ

–       Dùng kẹp nhựa hoặc dây buộc

–       Xuất xứ: Đài Loan

Máy khoan 2 lỗ TATA P2 :

–       Khoan lỗ chứng từ dày 150 tờ/lần

–       Có thể điều chỉnh khoảng cách lỗ

–       Dùng kẹp nhựa hoặc dây buộc

–       Xuất xứ: Đài Loan

Máy khoan 2 lỗ TATA P2 :

–       Khoan lỗ chứng từ dày 150 tờ/lần

–       Có thể điều chỉnh khoảng cách lỗ

–       Dùng kẹp nhựa hoặc dây buộc

–       Xuất xứ: Đài Loan