Giảm giá!

Máy đục 2 lỗ TATA HP2

2.750.000 

  Email : mayinvanphonghn@gmail.com

  Hotline : 0985909933

Quà Tặng:

–       Đục lỗ chứng từ dày 300 tờ/lần

–       Dùng kẹp nhựa, kẹp sắt hoặc dây buộc

–       Kích cỡ : 263x306x340 mm. Trọng lượng : 6.7kg

–       Xuất xứ: Đài loan

–       Bảo hành kỹ thuật 12 tháng

Mô tả

–       Đục lỗ chứng từ dày 300 tờ/lần

–       Dùng kẹp nhựa, kẹp sắt hoặc dây buộc

–       Kích cỡ : 263x306x340 mm. Trọng lượng : 6.7kg

–       Xuất xứ: Đài loan

–       Bảo hành kỹ thuật 12 tháng

–       Đục lỗ chứng từ dày 300 tờ/lần

–       Dùng kẹp nhựa, kẹp sắt hoặc dây buộc

–       Kích cỡ : 263x306x340 mm. Trọng lượng : 6.7kg

–       Xuất xứ: Đài loan

–       Bảo hành kỹ thuật 12 tháng

–       Đục lỗ chứng từ dày 300 tờ/lần

–       Dùng kẹp nhựa, kẹp sắt hoặc dây buộc

–       Kích cỡ : 263x306x340 mm. Trọng lượng : 6.7kg

–       Xuất xứ: Đài loan

–       Bảo hành kỹ thuật 12 tháng

–       Đục lỗ chứng từ dày 300 tờ/lần

–       Dùng kẹp nhựa, kẹp sắt hoặc dây buộc

–       Kích cỡ : 263x306x340 mm. Trọng lượng : 6.7kg

–       Xuất xứ: Đài loan

–       Bảo hành kỹ thuật 12 tháng