Giảm giá!

Máy đục 2 lỗ Kw-Trio 09550

2.820.000 

  Email : mayinvanphonghn@gmail.com

  Hotline : 0985909933

Quà Tặng:

–        Đục lỗ chứng từ dày 300 tờ/lần

–        Dùng kẹp nhựa, kẹp sắt hoặc dây buộc

–        Kích cỡ : 430x183x195mm

–        Xuất xứ: Đài loan

–        Bảo hành kỹ thuật 12 tháng

Mô tả

–        Đục lỗ chứng từ dày 300 tờ/lần

–        Dùng kẹp nhựa, kẹp sắt hoặc dây buộc

–        Kích cỡ : 430x183x195mm

–        Xuất xứ: Đài loan

–        Bảo hành kỹ thuật 12 tháng

–        Đục lỗ chứng từ dày 300 tờ/lần

–        Dùng kẹp nhựa, kẹp sắt hoặc dây buộc

–        Kích cỡ : 430x183x195mm

–        Xuất xứ: Đài loan

–        Bảo hành kỹ thuật 12 tháng

–        Đục lỗ chứng từ dày 300 tờ/lần

–        Dùng kẹp nhựa, kẹp sắt hoặc dây buộc

–        Kích cỡ : 430x183x195mm

–        Xuất xứ: Đài loan

–        Bảo hành kỹ thuật 12 tháng

–        Đục lỗ chứng từ dày 300 tờ/lần

–        Dùng kẹp nhựa, kẹp sắt hoặc dây buộc

–        Kích cỡ : 430x183x195mm

–        Xuất xứ: Đài loan

–        Bảo hành kỹ thuật 12 tháng