Giảm giá!

Máy đục 2 lỗ Carl HD-530N

3.820.000 

  Email : mayinvanphonghn@gmail.com

  Hotline : 0985909933

Quà Tặng:

–       Đục lỗ chứng từ dày 300 tờ/lần

–       Dùng kẹp nhựa, kẹp sắt hoặc dây buộc

–       Kích cỡ : 234x445x225 mm

–       Xuất xứ: Nhật – Trung

–       Bảo hành kỹ thuật 12 tháng

Mô tả

–       Đục lỗ chứng từ dày 300 tờ/lần

–       Dùng kẹp nhựa, kẹp sắt hoặc dây buộc

–       Kích cỡ : 234x445x225 mm

–       Xuất xứ: Nhật – Trung

–       Bảo hành kỹ thuật 12 tháng

–       Đục lỗ chứng từ dày 300 tờ/lần

–       Dùng kẹp nhựa, kẹp sắt hoặc dây buộc

–       Kích cỡ : 234x445x225 mm

–       Xuất xứ: Nhật – Trung

–       Bảo hành kỹ thuật 12 tháng

–       Đục lỗ chứng từ dày 300 tờ/lần

–       Dùng kẹp nhựa, kẹp sắt hoặc dây buộc

–       Kích cỡ : 234x445x225 mm

–       Xuất xứ: Nhật – Trung

–       Bảo hành kỹ thuật 12 tháng

–       Đục lỗ chứng từ dày 300 tờ/lần

–       Dùng kẹp nhựa, kẹp sắt hoặc dây buộc

–       Kích cỡ : 234x445x225 mm

–       Xuất xứ: Nhật – Trung

–       Bảo hành kỹ thuật 12 tháng