Giảm giá!

Máy đục 1 lỗ T30

1.620.000 

  Email : mayinvanphonghn@gmail.com

  Hotline : 0985909933

Quà Tặng:

Máy đục 1 lỗ T30 :

–        Đục lỗ chứng từ dày 300 tờ/lần (tương đương 3cm)

–        Máy có thể đục với các kích thước lỗ khác nhau. Quý khách được chọn 1 trong các lưỡi đục có đường kính lỗ phi 3mm, 4mm, 5mm, 6mm

–        Lề giấy có thể chỉnh được đến 35mm

–        Kích cỡ : 385x190x225mm. Trọng lượng : 4kg

–        Xuất xứ: Trung Quốc

–        Bảo hành kỹ thuật 12 tháng

Mô tả

Máy đục 1 lỗ T30 :

–        Đục lỗ chứng từ dày 300 tờ/lần (tương đương 3cm)

–        Máy có thể đục với các kích thước lỗ khác nhau. Quý khách được chọn 1 trong các lưỡi đục có đường kính lỗ phi 3mm, 4mm, 5mm, 6mm

–        Lề giấy có thể chỉnh được đến 35mm

–        Kích cỡ : 385x190x225mm. Trọng lượng : 4kg

–        Xuất xứ: Trung Quốc

–        Bảo hành kỹ thuật 12 tháng

Máy đục 1 lỗ T30 :

–        Đục lỗ chứng từ dày 300 tờ/lần (tương đương 3cm)

–        Máy có thể đục với các kích thước lỗ khác nhau. Quý khách được chọn 1 trong các lưỡi đục có đường kính lỗ phi 3mm, 4mm, 5mm, 6mm

–        Lề giấy có thể chỉnh được đến 35mm

–        Kích cỡ : 385x190x225mm. Trọng lượng : 4kg

–        Xuất xứ: Trung Quốc

–        Bảo hành kỹ thuật 12 tháng

Máy đục 1 lỗ T30 :

–        Đục lỗ chứng từ dày 300 tờ/lần (tương đương 3cm)

–        Máy có thể đục với các kích thước lỗ khác nhau. Quý khách được chọn 1 trong các lưỡi đục có đường kính lỗ phi 3mm, 4mm, 5mm, 6mm

–        Lề giấy có thể chỉnh được đến 35mm

–        Kích cỡ : 385x190x225mm. Trọng lượng : 4kg

–        Xuất xứ: Trung Quốc

–        Bảo hành kỹ thuật 12 tháng

Máy đục 1 lỗ T30 :

–        Đục lỗ chứng từ dày 300 tờ/lần (tương đương 3cm)

–        Máy có thể đục với các kích thước lỗ khác nhau. Quý khách được chọn 1 trong các lưỡi đục có đường kính lỗ phi 3mm, 4mm, 5mm, 6mm

–        Lề giấy có thể chỉnh được đến 35mm

–        Kích cỡ : 385x190x225mm. Trọng lượng : 4kg

–        Xuất xứ: Trung Quốc

–        Bảo hành kỹ thuật 12 tháng