Giảm giá!

Hộp mực Brother TN 263 (Magenta) hộp mực thay thế

Original price was: 850.000 ₫.Current price is: 450.000 ₫.

  Email : mayinvanphonghn@gmail.com

Quà Tặng:

Tên Sản phẩm Hộp mực Brother TN 263 (Magenta), HL-L3230CDN/L3270CDW/3551CDW/L3750CDW/L3770CDW
Mã chính hãng TN 263
Số lượng trang in  (Theo tiêu chuẩn ISO 19752/19798, Mức độ phù hợp 5% của A4)
Màu mực Màu Đỏ
Chip và phiên bản Chip mới 100%
Tiêu chuẩn sản phẩm 1) Chất lượng cao cấp
2) Hỗ trợ in tốc độ cao liên tục
3) Ít mực thải, đủ trang in, độ phủ mực cao
4) Hộp mực sử dụng trống bánh răng đen Hàn Quốc
5) Dễ dàng đổ mực với thiết kế độc đáo duy nhất trên thị trường, có với nắp đổ mực vào và nắp đổ mực thải
6) Mỗi hộp mực, đổ mực thấp nhất 3 lần trở lên (trong điều kiện in ấn bình thường) mới phải thay linh kiện
7) Số lượng bản in tương đương hàng chính hãng (độ phủ bản in 5%)
8) Sản phẩm được chứng nhận: ISO9001, ISO14001, CE, REACH, RoHS

Mô tả

Tên Sản phẩm Hộp mực Brother TN 263 (Magenta), HL-L3230CDN/L3270CDW/3551CDW/L3750CDW/L3770CDW
Mã chính hãng TN 263
Số lượng trang in  (Theo tiêu chuẩn ISO 19752/19798, Mức độ phù hợp 5% của A4)
Màu mực Màu Đỏ
Chip và phiên bản Chip mới 100%
Tiêu chuẩn sản phẩm 1) Chất lượng cao cấp
2) Hỗ trợ in tốc độ cao liên tục
3) Ít mực thải, đủ trang in, độ phủ mực cao
4) Hộp mực sử dụng trống bánh răng đen Hàn Quốc
5) Dễ dàng đổ mực với thiết kế độc đáo duy nhất trên thị trường, có với nắp đổ mực vào và nắp đổ mực thải
6) Mỗi hộp mực, đổ mực thấp nhất 3 lần trở lên (trong điều kiện in ấn bình thường) mới phải thay linh kiện
7) Số lượng bản in tương đương hàng chính hãng (độ phủ bản in 5%)
8) Sản phẩm được chứng nhận: ISO9001, ISO14001, CE, REACH, RoHS
Tên Sản phẩm Hộp mực Brother TN 263 (Magenta), HL-L3230CDN/L3270CDW/3551CDW/L3750CDW/L3770CDW
Mã chính hãng TN 263
Số lượng trang in  (Theo tiêu chuẩn ISO 19752/19798, Mức độ phù hợp 5% của A4)
Màu mực Màu Đỏ
Chip và phiên bản Chip mới 100%
Tiêu chuẩn sản phẩm 1) Chất lượng cao cấp
2) Hỗ trợ in tốc độ cao liên tục
3) Ít mực thải, đủ trang in, độ phủ mực cao
4) Hộp mực sử dụng trống bánh răng đen Hàn Quốc
5) Dễ dàng đổ mực với thiết kế độc đáo duy nhất trên thị trường, có với nắp đổ mực vào và nắp đổ mực thải
6) Mỗi hộp mực, đổ mực thấp nhất 3 lần trở lên (trong điều kiện in ấn bình thường) mới phải thay linh kiện
7) Số lượng bản in tương đương hàng chính hãng (độ phủ bản in 5%)
8) Sản phẩm được chứng nhận: ISO9001, ISO14001, CE, REACH, RoHS
Tên Sản phẩm Hộp mực Brother TN 263 (Magenta), HL-L3230CDN/L3270CDW/3551CDW/L3750CDW/L3770CDW
Mã chính hãng TN 263
Số lượng trang in  (Theo tiêu chuẩn ISO 19752/19798, Mức độ phù hợp 5% của A4)
Màu mực Màu Đỏ
Chip và phiên bản Chip mới 100%
Tiêu chuẩn sản phẩm 1) Chất lượng cao cấp
2) Hỗ trợ in tốc độ cao liên tục
3) Ít mực thải, đủ trang in, độ phủ mực cao
4) Hộp mực sử dụng trống bánh răng đen Hàn Quốc
5) Dễ dàng đổ mực với thiết kế độc đáo duy nhất trên thị trường, có với nắp đổ mực vào và nắp đổ mực thải
6) Mỗi hộp mực, đổ mực thấp nhất 3 lần trở lên (trong điều kiện in ấn bình thường) mới phải thay linh kiện
7) Số lượng bản in tương đương hàng chính hãng (độ phủ bản in 5%)
8) Sản phẩm được chứng nhận: ISO9001, ISO14001, CE, REACH, RoHS
Tên Sản phẩm Hộp mực Brother TN 263 (Magenta), HL-L3230CDN/L3270CDW/3551CDW/L3750CDW/L3770CDW
Mã chính hãng TN 263
Số lượng trang in  (Theo tiêu chuẩn ISO 19752/19798, Mức độ phù hợp 5% của A4)
Màu mực Màu Đỏ
Chip và phiên bản Chip mới 100%
Tiêu chuẩn sản phẩm 1) Chất lượng cao cấp
2) Hỗ trợ in tốc độ cao liên tục
3) Ít mực thải, đủ trang in, độ phủ mực cao
4) Hộp mực sử dụng trống bánh răng đen Hàn Quốc
5) Dễ dàng đổ mực với thiết kế độc đáo duy nhất trên thị trường, có với nắp đổ mực vào và nắp đổ mực thải
6) Mỗi hộp mực, đổ mực thấp nhất 3 lần trở lên (trong điều kiện in ấn bình thường) mới phải thay linh kiện
7) Số lượng bản in tương đương hàng chính hãng (độ phủ bản in 5%)
8) Sản phẩm được chứng nhận: ISO9001, ISO14001, CE, REACH, RoHS