Giảm giá!

GIẤY STICKER XS-20L CANON CHO SELPHY SQUARE QX10

Original price was: 750.000 ₫.Current price is: 650.000 ₫.

  Email : mayinvanphonghn@gmail.com

Quà Tặng:

Giấy Sticker XS-20L Canon cho Selphy Square QX10

– Dành cho máy in SELPHY Square QX10
– Đối với hình ảnh chất lượng cao 2,7 x 2,7″
– Giấy ảnh khô nhanh
– Bao gồm 20 tờ giấy ảnh
– Cùng với 1 băng cassette để chụp ảnh nhanh, chất lượng cao, 2,7 x 2,7″.

Mã sản phẩm A01010394
Số lượng 1 sản phẩm

Mô tả

Giấy Sticker XS-20L Canon cho Selphy Square QX10

– Dành cho máy in SELPHY Square QX10
– Đối với hình ảnh chất lượng cao 2,7 x 2,7″
– Giấy ảnh khô nhanh
– Bao gồm 20 tờ giấy ảnh
– Cùng với 1 băng cassette để chụp ảnh nhanh, chất lượng cao, 2,7 x 2,7″.

Mã sản phẩm A01010394
Số lượng 1 sản phẩm

Giấy Sticker XS-20L Canon cho Selphy Square QX10

– Dành cho máy in SELPHY Square QX10
– Đối với hình ảnh chất lượng cao 2,7 x 2,7″
– Giấy ảnh khô nhanh
– Bao gồm 20 tờ giấy ảnh
– Cùng với 1 băng cassette để chụp ảnh nhanh, chất lượng cao, 2,7 x 2,7″.

Mã sản phẩm A01010394
Số lượng 1 sản phẩm

Giấy Sticker XS-20L Canon cho Selphy Square QX10

– Dành cho máy in SELPHY Square QX10
– Đối với hình ảnh chất lượng cao 2,7 x 2,7″
– Giấy ảnh khô nhanh
– Bao gồm 20 tờ giấy ảnh
– Cùng với 1 băng cassette để chụp ảnh nhanh, chất lượng cao, 2,7 x 2,7″.

Mã sản phẩm A01010394
Số lượng 1 sản phẩm

Giấy Sticker XS-20L Canon cho Selphy Square QX10

– Dành cho máy in SELPHY Square QX10
– Đối với hình ảnh chất lượng cao 2,7 x 2,7″
– Giấy ảnh khô nhanh
– Bao gồm 20 tờ giấy ảnh
– Cùng với 1 băng cassette để chụp ảnh nhanh, chất lượng cao, 2,7 x 2,7″.

Mã sản phẩm A01010394
Số lượng 1 sản phẩm