Giảm giá!

Giấy in ảnh nhiệt 5R cho máy DNP DS-RX1HS (máy không có màn hình) khổ 127×178 mm (5×7″) – 800 ảnh

Original price was: 2.890.000 ₫.Current price is: 2.700.000 ₫.

  Email : mayinvanphonghn@gmail.com

Quà Tặng:

Bảo hành: Chính hãng DNP
 • Giấy in ảnh nhiệt 5R cho máy RX1 (máy không có màn hình)
 • Đơn giá 3.200 đ/ ảnh 12,7cm x 17,8cm.
 • 1 thùng bao gồm 2 cuộn. (400 ảnh/cuộn x 2 cuộn = 800 ảnh)
 • Giá: 2.500.000 đ/ thùng (2roll) / 800 ảnh – Giá thành 3.125đ/ ảnh)
 • (Loại giấy DNP RX1 5R khổ 13×18 không còn sản xuất loại 700 ảnh/ thùng mà thay thế bằng loại 800 ảnh/ thùng. Giá thành cho 1 ảnh vẫn giữ nguyên)
 • Trọng lượng 01 thùng: 6 kg
 • Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.

Mô tả

Bảo hành: Chính hãng DNP
 • Giấy in ảnh nhiệt 5R cho máy RX1 (máy không có màn hình)
 • Đơn giá 3.200 đ/ ảnh 12,7cm x 17,8cm.
 • 1 thùng bao gồm 2 cuộn. (400 ảnh/cuộn x 2 cuộn = 800 ảnh)
 • Giá: 2.500.000 đ/ thùng (2roll) / 800 ảnh – Giá thành 3.125đ/ ảnh)
 • (Loại giấy DNP RX1 5R khổ 13×18 không còn sản xuất loại 700 ảnh/ thùng mà thay thế bằng loại 800 ảnh/ thùng. Giá thành cho 1 ảnh vẫn giữ nguyên)
 • Trọng lượng 01 thùng: 6 kg
 • Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.
Bảo hành: Chính hãng DNP
 • Giấy in ảnh nhiệt 5R cho máy RX1 (máy không có màn hình)
 • Đơn giá 3.200 đ/ ảnh 12,7cm x 17,8cm.
 • 1 thùng bao gồm 2 cuộn. (400 ảnh/cuộn x 2 cuộn = 800 ảnh)
 • Giá: 2.500.000 đ/ thùng (2roll) / 800 ảnh – Giá thành 3.125đ/ ảnh)
 • (Loại giấy DNP RX1 5R khổ 13×18 không còn sản xuất loại 700 ảnh/ thùng mà thay thế bằng loại 800 ảnh/ thùng. Giá thành cho 1 ảnh vẫn giữ nguyên)
 • Trọng lượng 01 thùng: 6 kg
 • Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.
Bảo hành: Chính hãng DNP
 • Giấy in ảnh nhiệt 5R cho máy RX1 (máy không có màn hình)
 • Đơn giá 3.200 đ/ ảnh 12,7cm x 17,8cm.
 • 1 thùng bao gồm 2 cuộn. (400 ảnh/cuộn x 2 cuộn = 800 ảnh)
 • Giá: 2.500.000 đ/ thùng (2roll) / 800 ảnh – Giá thành 3.125đ/ ảnh)
 • (Loại giấy DNP RX1 5R khổ 13×18 không còn sản xuất loại 700 ảnh/ thùng mà thay thế bằng loại 800 ảnh/ thùng. Giá thành cho 1 ảnh vẫn giữ nguyên)
 • Trọng lượng 01 thùng: 6 kg
 • Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.
Bảo hành: Chính hãng DNP
 • Giấy in ảnh nhiệt 5R cho máy RX1 (máy không có màn hình)
 • Đơn giá 3.200 đ/ ảnh 12,7cm x 17,8cm.
 • 1 thùng bao gồm 2 cuộn. (400 ảnh/cuộn x 2 cuộn = 800 ảnh)
 • Giá: 2.500.000 đ/ thùng (2roll) / 800 ảnh – Giá thành 3.125đ/ ảnh)
 • (Loại giấy DNP RX1 5R khổ 13×18 không còn sản xuất loại 700 ảnh/ thùng mà thay thế bằng loại 800 ảnh/ thùng. Giá thành cho 1 ảnh vẫn giữ nguyên)
 • Trọng lượng 01 thùng: 6 kg
 • Hàng Mới 100%. Miễn phí giao hàng trong nội thành Hà Nội.