Giảm giá!

Giấy in ảnh KODAK RC 210g – Khổ A4 loại thường

20.000 

  Email : mayinvanphonghn@gmail.com

  Hotline : 0985909933

Quà Tặng:

 • Giấy in ảnh loại chịu nước một mặt, giấy chất lượng cao dùng in ảnh thẻ, ảnh hồ sơ, ảnh chứng minh thư. Khổ: A4 (297 x 210mm)
 • Giấy ảnh đẹp, độ bóng cao Dùng cho máy in phun màu.
 • Dùng cho máy in phun màu. Giấy RC (Resin Coated)sử dụng trong in phun mực Dye hoặc Pigment, thay thế cho giấy ảnh chuyên nghiệp,in ảnh nghệ thuật, in ảnh thẻ.
 • Định lượng 230g.
 • Đóng bao bì : 20 tờ/tập.
 • Dùng để in ảnh kỹ thuật số, ảnh gia đình. (Loại giấy này mặt ảnh bóng)

Mô tả

 • Giấy in ảnh loại chịu nước một mặt, giấy chất lượng cao dùng in ảnh thẻ, ảnh hồ sơ, ảnh chứng minh thư. Khổ: A4 (297 x 210mm)
 • Giấy ảnh đẹp, độ bóng cao Dùng cho máy in phun màu.
 • Dùng cho máy in phun màu. Giấy RC (Resin Coated)sử dụng trong in phun mực Dye hoặc Pigment, thay thế cho giấy ảnh chuyên nghiệp,in ảnh nghệ thuật, in ảnh thẻ.
 • Định lượng 230g.
 • Đóng bao bì : 20 tờ/tập.
 • Dùng để in ảnh kỹ thuật số, ảnh gia đình. (Loại giấy này mặt ảnh bóng)
 • Giấy in ảnh loại chịu nước một mặt, giấy chất lượng cao dùng in ảnh thẻ, ảnh hồ sơ, ảnh chứng minh thư. Khổ: A4 (297 x 210mm)
 • Giấy ảnh đẹp, độ bóng cao Dùng cho máy in phun màu.
 • Dùng cho máy in phun màu. Giấy RC (Resin Coated)sử dụng trong in phun mực Dye hoặc Pigment, thay thế cho giấy ảnh chuyên nghiệp,in ảnh nghệ thuật, in ảnh thẻ.
 • Định lượng 230g.
 • Đóng bao bì : 20 tờ/tập.
 • Dùng để in ảnh kỹ thuật số, ảnh gia đình. (Loại giấy này mặt ảnh bóng)
 • Giấy in ảnh loại chịu nước một mặt, giấy chất lượng cao dùng in ảnh thẻ, ảnh hồ sơ, ảnh chứng minh thư. Khổ: A4 (297 x 210mm)
 • Giấy ảnh đẹp, độ bóng cao Dùng cho máy in phun màu.
 • Dùng cho máy in phun màu. Giấy RC (Resin Coated)sử dụng trong in phun mực Dye hoặc Pigment, thay thế cho giấy ảnh chuyên nghiệp,in ảnh nghệ thuật, in ảnh thẻ.
 • Định lượng 230g.
 • Đóng bao bì : 20 tờ/tập.
 • Dùng để in ảnh kỹ thuật số, ảnh gia đình. (Loại giấy này mặt ảnh bóng)
 • Giấy in ảnh loại chịu nước một mặt, giấy chất lượng cao dùng in ảnh thẻ, ảnh hồ sơ, ảnh chứng minh thư. Khổ: A4 (297 x 210mm)
 • Giấy ảnh đẹp, độ bóng cao Dùng cho máy in phun màu.
 • Dùng cho máy in phun màu. Giấy RC (Resin Coated)sử dụng trong in phun mực Dye hoặc Pigment, thay thế cho giấy ảnh chuyên nghiệp,in ảnh nghệ thuật, in ảnh thẻ.
 • Định lượng 230g.
 • Đóng bao bì : 20 tờ/tập.
 • Dùng để in ảnh kỹ thuật số, ảnh gia đình. (Loại giấy này mặt ảnh bóng)