Giảm giá!

Màng ép nhũ lên chữ nổi trên thẻ nhựa – Khổ 64cm, dài 120m – Nhũ vàng, nhũ bạc

1.420.000 

  Email : mayinvanphonghn@gmail.com

  Hotline : 0985909933

Quà Tặng:

 • Bảo hành: 06 tháng
  • Bảo hành:
   • Màng ép nhũ lên chữ nổi trên thẻ nhựa có bề mặt ánh nhũ bạc hoặc nhũ vàng,
   • Suwe dụng: thường được sử dụng để ép nhũ lên thẻ nựa PVC 3 lớp, PVC 4 lớp như: thẻ ngân hàng, thẻ VIP, thẻ member,… thể hiện tính chuyên nghiệp và đẳng cấp.
   • Khổ : 64cm
   • Dài: 120m
   • Đóng gói: cuộn

Mô tả

Bảo hành: 06 tháng
 • Bảo hành:
  • Màng ép nhũ lên chữ nổi trên thẻ nhựa có bề mặt ánh nhũ bạc hoặc nhũ vàng,
  • Suwe dụng: thường được sử dụng để ép nhũ lên thẻ nựa PVC 3 lớp, PVC 4 lớp như: thẻ ngân hàng, thẻ VIP, thẻ member,… thể hiện tính chuyên nghiệp và đẳng cấp.
  • Khổ : 64cm
  • Dài: 120m
  • Đóng gói: cuộn
 • Bảo hành: 06 tháng
  • Bảo hành:
   • Màng ép nhũ lên chữ nổi trên thẻ nhựa có bề mặt ánh nhũ bạc hoặc nhũ vàng,
   • Suwe dụng: thường được sử dụng để ép nhũ lên thẻ nựa PVC 3 lớp, PVC 4 lớp như: thẻ ngân hàng, thẻ VIP, thẻ member,… thể hiện tính chuyên nghiệp và đẳng cấp.
   • Khổ : 64cm
   • Dài: 120m
   • Đóng gói: cuộn
 • Bảo hành: 06 tháng
  • Bảo hành:
   • Màng ép nhũ lên chữ nổi trên thẻ nhựa có bề mặt ánh nhũ bạc hoặc nhũ vàng,
   • Suwe dụng: thường được sử dụng để ép nhũ lên thẻ nựa PVC 3 lớp, PVC 4 lớp như: thẻ ngân hàng, thẻ VIP, thẻ member,… thể hiện tính chuyên nghiệp và đẳng cấp.
   • Khổ : 64cm
   • Dài: 120m
   • Đóng gói: cuộn
Bảo hành: 06 tháng
 • Bảo hành:
  • Màng ép nhũ lên chữ nổi trên thẻ nhựa có bề mặt ánh nhũ bạc hoặc nhũ vàng,
  • Suwe dụng: thường được sử dụng để ép nhũ lên thẻ nựa PVC 3 lớp, PVC 4 lớp như: thẻ ngân hàng, thẻ VIP, thẻ member,… thể hiện tính chuyên nghiệp và đẳng cấp.
  • Khổ : 64cm
  • Dài: 120m
  • Đóng gói: cuộn